OLIVER DRAGOJEVIC - CER O STAREG KALAFATA

 

Oliver dragojevic - Cer o stareg kalafata

Pape jon je gradi brode bi je mestar o' zanata,
Na sve bande ka' se ode nigdir takvog kalafata,
Bi je mestar zlatne ruke ma najlipje ca je jema,
Nisu brodi nasrid luke vengo cer, krasota je'na.

Njene oci pune vire caklile su da o' zlata,
Jubila me priko mire cer o' starog kalafata,
Cu san srce di jon kuca poput finog, skupog sata,
Jubila me blizu guca cer o' starog kalafata.

Za vincanje njen je pape najboji nan brod porinu,
Letile su u vis kape ma nesrica sve prikinu,
Puknula je cima broda osinula je nevistu,
Ka' kad satu pukne korda osta lezat tu na mistu.

Njene oci pune vire caklile su da o' zlata,
Jubila me priko mire cer o' starog kalafata,
Srce vise joj ne kuca, moje tuce poput mlata,
Kad se sitin blizu guca ceri starog kalafata.

 


 

Svrati ovde i kupi nesto :)