OLIVER DRAGOJEVIC - LAKU NOC LUIGI LAKU NOV BEPINA

 

Oliver dragojevic - Laku noc luigi laku nov bepina

Laku noc luigi, laku noc bepina
Pusilo je vrime, susnila kultrina
Zog je za bulote posteju za jude
Ure s kumpunela neka vas ne buda

Laku noc vam bila na mekom perjuku sina
Pocinak vam treba ka lepla arja skurina
Zvezde kite nebo mijarde lumina
S poriste vas paze i zibju u snima
Laku noc luigi, laku noc bepina
Laku noc !

Laku noc bepina, laku noc luigi
Misic je ka dinju nikad nibi blici
Usnulo je mistozaspali su lidi
Paper od zivota kraci je na svici

Laku noc luigi, laku noc bepina
Zivot nije vengo lazina i pina
Ma ste isto prosli dvon sve lipote
Ciste ku lancuni juske ka balote

 

 

Svrati ovde i kupi nesto :)